Główne Zasady

I. MIEJSCE I CZAS

1. Turniej odbędzie się na boiskach Centrum Rozwoju Com-Com Zone z siedzibą przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie

2. Faza eliminacyjna odbędzie się w dniu 26 lipca 2016 r. od godz. 9.00 do 15.20 PM.
3. Faza zasadnicza odbędzie się w dniu 27 lipca 2016 r. od godz.14.00 do 19.50 PM.

II. KATEGORIE I ZGŁOSZENIA

1. Turniej będzie rozgrywany w jednej kategorii wiekowej w przedziale wiekowym 16-35 lat (rocznik  1981-2000)
2. Zespół  liczy 10 zawodników (7 grających + 3 rezerwowych).
3. Limit dla wszystkich zgłoszonych wynosi 48 zespołów

SCHEDULE

Dzień 1

48 drużyn

Runda  6 grup x 4 drużyny / 6 boisk

 • 9:00-9:20
 • 9:30-9:50
 • 10:00-10:20
 • 10:30-10:50
 • 11:00-11:20
 • 11:30-11:50
II Runda 6 grup x 4 drużyny/ 6 boisk

 • 12:30-12:50
 • 13:00-13:20
 • 13:30-13:50
 • 14:00-14:20
 • 14:30-14:50
 • 15:00-15:20

Dzień 2

24 drużyn

Runda 6 grup x 4 drużyny / 6 boisk

 • 14:00-14:20
 • 14:30-14:50
 • 15:00-15:20
 • 15:30-15:50
 • 16:00-16:20
 • 16:30-16:50

 

II Runda 2 grupy x 3 drużyny / 2 boiska

 • 17:10-17:30
 • 17:45–18:05
 • 18:20-18:40
III Runda finałowa 

Mecz o piąte miejsce    18:50-19:10

Mecz o trzecie miejsce    19:10-19:30

Mecz finałowy            19:30-19:50

IV. PRZEPISY

1. Strój sportowy

1.1 Podczas turnieju finałowego organizator na wypadek zbieżności kolorów koszulek wypożycza na czas meczu jednolite koszulki treningowe.
1.2 Mecze rozgrywane będą na boiskach o nawierzchni naturalnej lub sztucznej.
1.3 Obowiązują buty typu artificial turf soccer shoes lub indor shoes

2. Boisko, piłka

2.1 Zawody rozgrywane są równolegle na dwóch połowach boiska  sportowego
2.2 Nawierzchnia boiska to trawa lub sztuczna trawa.
2.3 Zawodnicy rozgrywają mecze piłką nr 4
2.4 Wymiary bramek 5 m x 2 m

3. Zasady gry

3.1 Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną International Board
3.2 Zmiany zawodników są dowolne (hokejowe).
3.3 Podczas meczu jest jeden sędzia.
3.4 Sędzia może karać zawodników upomnieniami , karami czasowymi (1, 2, 3 minuty) lub całkowitą dyskwalifikacją z danego spotkania ( czerwona kartka )
3.5 Za zwycięstwo przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
3.6 W przypadku równej ilości zdobytych punktów przez dwie lub więcej drużyn o miejscu w grupie decyduje kolejno: bezpośrednie spotkanie, stosunek bramek, większa ilość strzelonych bramek, losowanie.
3.7 Wszystkich uczestników turnieju (zawodników, opiekunów, kibiców) obowiązuje zachowanie fair play: naganne zachowania opiekunów drużyn może spowodować całkowitą dyskwalifikacje drużyny

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas turnieju
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia turnieju po wcześniejszym uzgodnieniu tego z sędziami i uczestnikami zawodów.
3. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu turnieju piłki nożnej.
4. W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
6. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas CATOLICA CUP, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.